Главная страница
qrcode

Артеріальне здухвинно-стегнове алошунтування, венозні судини перев язати


НазваниеАртеріальне здухвинно-стегнове алошунтування, венозні судини перев язати
Дата28.01.2020
Размер294 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаtesty_-_baza_testiv.doc
ТипДокументы
#158533
страница3 из 4
Каталог
1   2   3   4

105. Яка фiзiологiчна норма фiбриногену в сироватцi кровi?

+3.5-4.5 г/л.

-2.1-2.8 г/л.

-5.6-8.0 г/л.

-5.9-9.2 г/л.

106. Яка фiзiологiчна норма протромбiнового iндексу?

+80-100% .

-40-60% .

-110-130% .

-15-45% .

-0-10% .

107. Який фактор є провіднимм у розвитку атеросклерозу?

+Дислiпопротеїнемiя.

-Дiабет.

-Гiперфункцiя наднирникiв.

-Часте переохолодження.

-Курiння.

108. Який фактор є провідним у розвитку облiтеруючого ендартеріїту?

+Переохолодження, iнфекцiя.

-Гiперхолестеринемiя.

-Дiабет.

-Порушення електролiтного обмiну.

-Гiперфункцiя наднирникiв.

109. В якому вiцi найбiльший ризик захворiти облiтеруючим атеросклерозом?

+Старше 40 рокiв.

-В 20-60 рокiв.

-В 19-25 рокiв.

-В 30-35 рокiв.

-В 35-39 рокiв.

110. В якому вiцi найбiльший ризик захворiти облiтеруючим ендартеріїтом?

+До 40 рокiв.

-41-50 рокiв.

-51-60 рокiв.

-В 10-15 рокiв.

-Старше 60 рокiв.
111. При облiтеруючому атеросклерозi першими вражаються:

+Магiстральнi артерії, аорта.

-Артерiо-венознi шунтуючi судини.

-Капiляри.

-Артерії середнього дiаметру.

-Дрібні артерії.
112. При облiтеруючому ендартеріїтi першими вражаються:

+Периферичнi артерії кiнцiвок.

-Здухвиннi артерії.

-Аорта.

-Черевний стовбур.

-Верхня i нижня брижовi артерії.

113. При якому захворюваннi вислуховується систолiчний шум на магiстральних артерiях?

+При облiтеруючому атеросклерозi.

-При облiтеруючому ендартеріїтi.

-При варикознiй хворобi.

-При гострому тромбозi вен гомiлок.

-При iлеофеморальному венозному тромбозi.

114. При ураженнi яких артерiй атеросклерозом розвивається клiнiка синдрому Лерiша?

+Бiфуркацiя аорти, загальних здухвинних артерiй.

-Пiдколiнної артерії.

-Артерії гомiлки.

-Черевного стовбура.

-Нижнi брижовi артерії.


115. Якi реконструктивнi операції на судинах проводяться при синдромi Лерiша?

+Аорто-стегнове протезування або шунтування.

-Операцiя Лiнтона або Коккетта.

-Операцiя Лерiша.

-Операцiя Троянова-Тренделенбурга, Бебкока.

116. Якi реконструктивнi операції на магiстральних артерiях проводяться при облiтеруючому атеросклерозi?

+Ендартеректомiя, шунтування або протезування артерiй.

-Операцiя Лерiша.

-Поперекова симпатектомiя.

-Операцiя Пальма.

-Операцiя Троянова-Тренделенбурга.

117. Якi операції проводяться при облiтеруючому ендартеріїтi нижнiх кiнцiвок?

+Поперекова симпатектомiя, операцiя Леріша.

-Емболектомiя.

-Сафенектомiя.

-Тромбектомiя.

118. Вкажiть артерії, якi катетеризуються для аортографії при двобiчному синдромi Лерiша?

+Плечова артерiя.

-Загальна здухвинна артерiя.

-Стегнова артерiя.

-Пiдключична артерiя.

-Задня гомiлкова артерiя.
119. Аорто-артерiограма при облiтеруючому ендартеріїтi характеризується:

+Рiвномiрним звуженням просвiту артерiй нижнiх кiнцiвок.

-Оклюзiєю периферичних артерiй.

-Нерiвномiрним звуженням просвiту артерiй нижнiх кiнцiвок.

-Оклюзiєю колатеральних артерiй.

-Оклюзiєю капiлярiв.
120. Поперекова симпатектомiя супроводжується:

+Зняттям спазму з прекапiлярних сфiнктерiв.

-Зниженням протромбiнового iндексу.

-Нормалiзацiєю глюкози.

-Пiдвищенням вмiсту бiлка в сироватцi кровi.

-Нормалiзацiєю рівня бiлiрубiну в сироватцi кровi.
121. Для покращення мiкроциркуляції призначаються препарати:

+Нiкотинова кислота, реополiглюкiн.

-Дiмедрол, супрастiн.

-Анаприлiн, лiнеотол.

-Цитiтон, лобелiн.

-Амiдопiрин, анальгiн.

122. Якi препарати мають антисклеротичну дiю?

+Клофiбрат, лiнетол, пармiдин.

-Цитiтон, лобелiн.

-Фенiлiн, омефiн.

-Нiкотинова кислота.

-Дiмедрол, супрастiн.

123. Якi методи використовуються для зниження концентрації холестерину i лiпопротеїдiв в сироватцi кровi?

+Плазмофорез, гемосорбцiя.

-Форсований дiурез.

-Гемодилюцiя.

124. На якому рiвнi видаляються ганглії при поперековiй симпатектомії?

+L2-L3.

-L1.

-L4-L5.

125. Через який час пiсля призначення проявляють свою дiю непрямi антикоагулянти?

+Через 12 - 48 год.

-Через 4 год.

-Через 72 год.

-Через 56 год.
126. Вкажiть нефармакологiчнi методи корекції згортальної системи кровi.

+Гемодилюцiя.

-Гемодiалiз.

-Гемосорбцiя.

-Форсований дiурез.

-Лiмфосорбцiя.
127. Загальна здухвинна артерiя дiлиться на:

+Внутрiшню i зовнiшню здухвиннi артерії.

-Глибоку i поверхневу стегновi артерії.

-Передню i задню гомiлковi артерії.

-Передню i нижню мезентерiальну артерії.

-На двi ренальнi артерії.
128. Стегнова артерiя дiлиться:

+На глибоку i поверхневу артерiю.

-На передню i задню гомiлкової артерії.

-На внутрiшню i зовнiшню здухвиннi артерії.

-На верхню i нижню мезентерiальнi артерії.

-На двi ренальнi артерії.
129. До екстравазальних набутих причин хронiчного порушення вiсцерального кровообiгу вiдносяться:

+периартерiальний фiброз, пухлини черевної порожнини

-гепатит, цироз печiнки

-неспецифiчний виразковий колiт

-хронiчний гломерулонефрит
130. До екстравазальних вроджених причин хронiчного порушення вiсцерального кровообiгу вiдносяться:

+стиснення серповидною зв'язкою, медiальною нiжкою дiафрагми

-вродженi вади серця

-аномалії розвитку жовчних шляхiв

-дiафрагмальнi грижi
131. До iнтравазальних вроджених причин хронiчного порушення вiсцерального кровотоку вiдносяться :

-стиснення сонячним сплетiнням

+ гiпоплазiя, фiбромускулярна дисплазiя

-аномальне вiдходження артерiй

-стиснення медiальною нiжкою дiафрагми
132. До iнтравазальних набутих причин хронiчного порушення вiсцерального кровотоку вiдносяться:

-периартерiальрий фiброз

-пухлини черевної порожнини

+ атеросклероз, неспецифiчний аорто-артеріїт

-гiпоплазiя
133. Стадiю декомпенсації при хронiчному порушеннi вiсцерального кровотоку характеризують:

-болi в груднiй клiтцi, задишка

+ болi в животi пiсля прийому iжi, порушення моторної функції кишечника, похудання

-здуття живота, пронос

-болi в попереку, метеоризм
134. Стадiя субкомпенсації при хронiчному порушеннi вiсцерального кровотоку характеризується:

+вiдчуттям абдомiнального дискомфорту

-болем в правому пiдребер'i

-болем в попереку, дизуричними явищами

-болем в попереку, похуданням
135. Клiнiчнi форми синдрому хронiчної абдомiнальної iшемії

-шлункова,кишкова

-товстокишкова

-дискінетична

+черевна, брижова
136. Брижова форма синдрому хронiчної абдомiнальної iшемії дiлиться на :

-шлункову,кишкову

-гiпокiнетичну i гiперкiнетичну дискiнезiю жовчних шляхiв

+проксимальну ентеропатiю, термiнальну колопатiю

-хронiчний i гострий ентероколiт
137. До абсолютних ангiографiчних ознак пораження вiсцеральних гілок аорти при синдромi хронiчної абдомiнальної iшемії вiдносяться

-оклюзiя бiфуркації аорти

-деформацiя загальної i зовнiшньої здухвинної артерiй

-деформацiя, стеноз ренальних артерiй

+деформацiя,стеноз,оклюзiя черевного стовбура, верхньої брижової артерії
138. До непрямих ангiографiчних ознак пораження вiсцеральних гілок аорти при синдромi хронiчної абдомiнальної iшемії вiдносяться:

+реверсiйний кровоток, розширення колатералей

-аневризма аорти

-артерiо-венознi норицi

-оклюзiя вiсцеральних артерiй
139. Умовно-реконструктивнi операції при синдромi хронiчної абдомiнальної iшемії:

-шунтування, протезування

-тромбектомiя

-ендартеректомія

+розсiчення серповидної зв'язки, медiальної нiжки дiафрагми, видалення ганглiя
140. До реконструктивних операцiй при синдромi хронiчної абдомiнальної iшемії вiдносяться:

-звiльнення артерії вiд фiброзних тканин

+шунтування, протезування, ендартеректомiя

-пересiчення медiальної нiжки дiафрагми

-розсiчення серповидної зв'язки дiафрагми
141. Пiсля ендартректомії стiнка артерії ушиваеться при допомозi:

-обвивного безперервного шва

-вузликових швiв

-накладання П-подiбних швiв

+аутовенозної бокової латки
142. При оклюзії яких артерiй розвиваеться синдром Лерiша:

-оклюзiя нижньої брижової артерії

+оклюзiя бiфуркації аорти, загальних здухвинних артерiй

-оклюзiя пiдключичної i плечової артерiй

-оклюзiя пiдколiнної i гомiлкових артерiй
143. При оклюзії яких артерiй розвивається однобiчний синдром Лерiша

+оклюзiя зовнiшньої i загальної здухвинної артерiй

-оклюзiя внутрiшньої здухвинної артерії

-оклюзiя бiфуркації аорти

-оклюзiя глибокої стегнової артерії
144. Для аорто-артерiографії використовуються контрастнi речовини:

-сульфат барiю

+трiумбраст, верографiн, уротраст

-бiлiгност

-йопагност, холевiд
145. Аортоартерiографiя шляхом черезшкiрної катетеризації аорти через периферичнi артерії розроблена:

-Петровським Б.В.

-Сухаревим I.

+Сельдiнгером

-Покровським А.Б.

146. Для аортоартерiографії при двобiчному синдромi Лерiша проводиться пункцiя :

-стегнової артерії

+плечової артерії

-пiдколiнної артерії

-зовнiшньої здухвинної артерії
147. При облiтеруючому атеросклерозi уражаються:

-дрiбнi артерії

+аорта i магiстральнi артерії

-артерiо-венознi шунти

-комунiкантнi вени
148. При облiтеруючому ендартеріїтi уражаються :

+ периферичнi артерії

-аорта i магiстральнi артерії

-артерiовенознi шунти

-комунiкантнi вени
149. Провідним фактором у розвитку облiтеруючого атеросклерозу являється :

-порушення бiлкового обмiну

+ порушення холестерин-лiпiдного обмiну

-гiперфункцiя наднирникiв

-пiдвищення функції симпатичної нервової системи
150. Провідним фактором при облiтеруючому ендартеріїтi являється

+ пiдвищена активнiсть симпатичної нервової системи

-порушення холестеринового обмiну

-переохолодження

-цукровий дiабет
151. При облiтеруючому атеросклерозi артерiй нижнiх кiнцiвок проводять:

-операцiю Лерiша, Огнева Опеля

+шунтування, протезування, ендартеректомiю

-Лiнтона, Коккета

-Бебкока, Нарата
152. Найбiльш частим ускладненням пiсля реконструктивних операцiй на магiстральних артерiях є:

-кровотечi

-нагноєння

+тромбози

-лiмфорея
153. При облiтеруючому ендартеріїтi нижнiх кiнцiвок проводять:

-операцiю Лiнтона,Коккета

+ поперекову симпатектомiю, операцiю Леріша

-шунтування, протезування

-ендартеректомiю
154. Причини кровотеч при реконструктивних операцiях на магiстральрих артерiях

+ недостатнiсть анастомозу, особливостi пiдготовки протеза

-тромбоз протеза

-лiмфорея

-змiна величини АТ
155. Причини тромбозу протеза при реконструктивних операцiях:

+ рiзка змiна АТ, недостатнiсть периферичного артерiального русла

-гострий тромбофлебiт глибоких вен

-недостатнiсть клапанiв комунiкантних вен

-недостатнiсть клапанiв глибоких вен

156. Через який час пiсля призначення проявляють свою дiю непрямi антикоагулянти?

+Через 12 - 48 год.

-Через 4 год.

-Через 72 год.

-Через 56 год.
157. Вкажiть нефармакологiчнi методи корекції згортальної системи кровi.

+Гемодилюцiя.

-Гемодiалiз.

-Гемосорбцiя.

-Форсований дiурез.

-Лiмфосорбцiя.
158. Якi фази гемокоагуляції гальмує гепарин

-тiльки тромбопластиноутворення

+тромбопластино-, тромбiно-, фiбриноутворення

-тiльки тромбiноутворення

-тiльки фiбриноутворення
159. До антикоагулянтiв непрямої дії вiдносяться:

-препарати групи алкалоїдiв

-фiбринолiтичнi препарати

+препарати групи 4-оксикумарiну, фенiлiндонрiану

-тромболiтичнi препарати
160. До абсолютних протипоказань до призначення антикоагулянтiв вiдноситься:

+ кровотеча будь-якої локалiзації, геморагiчнi дiатези

-апластична анемiя

-дихальна недостатнiсть

-серцево-судинна недостатнiсть

-недостатнiсть мозкового кровообiгу
161. До активаторiв фiбринолiзину вiдносяться

-фенiлiн, омефiн

-гастроцепiн, вентер

+нiкотинова кислота, компламiн

-вiтамiни групи В
162. Препарати, якi проявляють антиагрегантну дiю :

+реополiглюкiн, трентал, аспiрин, курантiл

-омефiн,фенiлiн,пелентан

-цiнаризин,сермiон,солкосерiл

-фентоламiн,тропафен

163. Препарати тромболiтичної дії:

-корглікон, строфантин

-целанiд, лантозид

+фiбринолiзин, целiаза, стрептокiназа

-реополiглюкiн, полiглюкiн
164. Методи контролю стану згортальної i фiбринолiтичної системи кровi:

+коагулограма,тромбоеластограма

-визначення швидкостi локального кровотоку

-гемограма

-бiохiмiчний аналiз кровi
165. При передозуваннi гепарину вводять :

+1% розчин протамiн сульфату

-цитiтон, лобелiн

-амiтрiптiлiн

-2,5% розчин амiназину
166. При кровотечах, викликаних антикоагулянтами непрямої дії, призначають::

-пiпольфен

+вiкасол

-дiгiтоксин

-гiдрокортизон
167. При фiбринолiтичних кровотечах призначають:

-гiдрокортизон,преднiзолон

-0,1% розчин нiкотинової кислоти

+1% розчин амбену, 5% розчин ?-амiнокапронової кислоти

-5% розчин аскорбiнової кислоти
168. Якi завдання вирiшуються при призначеннi тромболiтичної i антикоагулянтної терапії:

+лiзис тромбу,профiлактика поширення тромбу

-покращення функції печiнки

-розвиток колатеральної сiтки

-зняття спазму периферичних судин
169. Для покращення мiкроциркуляції призначаються препарати:

+Нiкотинова кислота, реополiглюкiн.

-Дiмедрол, супрастiн.

-Анаприлiн, лiнеотол.

-Цитiтон, лобелiн.

-Амiдопiрин, анальгiн.

170. Яка фiзiологiчна норма фiбриногену в сироватцi кровi?

+3.5-4.5 г/л.

-2.1-2.8 г/л.

-5.6-8.0 г/л.

-5.9-9.2 г/л.

171. Яка фiзiологiчна норма протромбiнового iндексу?

+80-100% .

-40-60% .

-110-130% .

-15-45% .

-0-10% .

172. Якi контрастнi препарати використовуються при ангiографії?

+Трийодтраст, верографiн.

-Сульфат барiю.

-Метиленовий синiй.

-Бiлiтраст.

-Йопагност.

173. Якi препарати вiдносяться до антиагрегантiв?

+Ацетилсалiцилова кислота, курантiл, трентал.

-Фенiлiн, омефiн.

-Нiкотинова кислота.

-Стрептокiназа, целiаза.

174. Якi препарати вiдносяться до тромболiтичних?

+Фiбринолiзин, стрептокiназа.

-Нiкотинова кислота.

-Папаверін, платифiлiн.

-Фенiлiн, омефiн.
175. До непрямих антикоагулянтiв вiдносяться препарати:

+Фенiлiн, омефiн, пелентан.

-Тiклiд, пармiдин.

-Папаверин, платифiлiн.

-Нiкотинова кислота.

-Мiсклерон, лiпоєва кислота.
176. До прямих антикоагулянтiв вiдноситься:

+Гепарин.

-Фенiлiн, омефiн.

-Нiкотинова кислота.

-Стрептокiназа.

-Ацетилсалiцилова кислота.
177. При передозуваннi гепарину застосовується:

+Протамiн-сульфат.

-Реополiглюкiн.

-Альбумiн.

-Фiбринолiзин.

-10% розчин глюкози.
178. У хворого, який прооперований з приводу злоякісної пухлини сигмовидної кишки на 7 добу після операції виник гострий тромбоз лівої здухвинної вени. Після тромбозу пройшло 2 години. Де і як слід лікувати хворого ?

+ У відділенні судинної хірургії, операція тромбектомія

-Постільний режим, антикоагулянтна терапія

-У відділенні судинної хірургії, шунтування

-Лікувальна фізкультура, антикоагулянти, залишити в цьому ж відділенні

-Залишити в цьому ж відділенні, спазмолітична терапія, антикоагулянти
179. У хворого 78 років тромбофле6іт поверхневих вен правого стегна.Хворіє 3 доби, за цей час відмічає прогресування запалення з нижньї третини до верхньої третини стегна. При огляді - по внутрішній поверхні правого стегна визначається болючий тяж, шкіра над ним гіперемована. Яке оперативне втручання показано хворій?

+Операція Троянова

-Операція Бебкока

-Операція Мюлера

-Операція Хьюсні

-Операція Пальма
180. Хвора 53 років поступила у хірургічний стаціонар зі скаргами на набряк лівої нижньої кінцівки, який виник 2 тижні тому після фізичного навантаження. В анамнезі - 20 років страждає варикозним розширенням вен нижніх кінцівок. При огляді - ліва нижня кінцівка набрякла : стегно +10см, гомілка +7см, активні рухи і чутливість збережені. На ультразвуковому ангіоскануванні – тромбоз загальної стегнової вени з явищами флотації. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна?

+ Ендоваскулярна імплантація кава-фільтру

-Екстрена тромбектомія

-Консервативне лікування

-Планова тромбектомія

-Операція Пальма
181. Мать двух детей жалуется на наличие узлов мягко-эластической консистенции по наружной поверхности левого бедра с переходом на голень и появление отека на этой же стопе к концу рабочего дня. После ночного отдыха отек проходит. Начало болезни связывает с беременностью и родами. Пользуется эластическими чулками. Сформулируйте предварительный диагноз.

+ Варикозное расширение подкожных вен левой голени

-Острый тромбофлебит глубоких вен левой голени

-Острый тромбофлебит поверхностных вен левой голени

-Облитерирующий эндартериит левой ноги

-Слоновость левой ноги
182. У хворої Л., 22 років, яка лікується з приводу ілеофеморального тромбозу, раптово з’явились болі в правій половині грудної клітки, кровохаркання, підвищилась температура, посилилась тахікардія. Діагностовано тромбоемболію дрібних гілок правої легеневої артерії. Який найбільш надійний метод попередження нових тромбоемболічних ускладнень.

+ Імплантація парасольчатого фільтру в нижню порожнисту вену

-Видалення тромбу із стегнової артерії

-Перев’язка великої підшкірної вени

-Введення гепарину

-Введення фібринолітичних ліків
183. Хвора, 36 років, скаржиться на біль у лівій гомілці, збільшення її в об’ємі, більше довечора. 5 років тому перенесла тромбоз глибоких вен цієї кінцівки. При обстеженні: кінцівка збільшена в об_ємі, бура пігментація шкіри, на внутрішній поверхні гомілки є трофічна виразка до 2 см в діаметрі. Ваша тактика оперативного лікування?

+Операція Лінтона.

-Операція Пальма.

-Перев’язка поверхневих вен за Шеде-Кохером.

-Венектомія за Наратом.

-Венектомія за Маделунгом.
184. Хвору, 30 років, турбує сильний біль у лівій нижній кінцівці, її швидка втомлюваність, особливо при вертикальному положенні. Близько року тому з_явилось варикозне розширення поверхневих вен на лівій гомілці, яке незабаром почало супроводжуватись названими симптомами. При обстеженні виявлена недостатність клапанів поверхневих та перфорантних вен. Ваша тактика лікування?

+Усі перераховані засоби лікування.

-Операція за Трояновим-Тренделенбургом.

-Венектомія за Бебкоком.

-Операція за Кокетом.

-Венектомія за Наратом.
185. Які заходи профілактики тромбоемболії легеневої артерії необхідно провести у хворої, 34 років, на гострий тромбоз правого здухвинного сегменту?

+Постановка постійного кава-фільтра.

-Перев'язка здухвиної вени.

-Установка тимчасового кава-фільтра.

-Призначення непрямих антикоагулянтів.

-Призначення антикоагулянтів
186. Хвора, 53 років, поступила в стаціонар зі скаргами на сильний біль в правій гомілці розпираючого характеру. Набряк стопи та гомілки, судонні скорочення литкових м_язів, підвищення температури до 38,5_С. Хворіє протягом 3 днів. При огляді шкіра правої гомілки та стопи гіперемована, напружена, блискуча. Окружність правої гомілки більша лівої на 5 см. Рухи можливі, але дуже болючі. При пальпації кінцівки визначається болючість по ходу судинного пучка, особливо в підколінній ямці. Пульсація на артеріях стоп задовільна. Ваш діагноз?

+Гострий тромбоз підколінної вени.

-Варикозне розширення поверхневих вен гомілки.

-Гострий тромбоз великої підшкіряної вени стегна

-Синдром Лериша, III стадія.

-Синдром Педжета-Шретера.
187. Хворій 28 років скаржиться на вузлувате поширення підшкірних вен на тилі правої стопи, передвнутрішній поверхні правох гомілки і стегна, відчуття важкості в правій гомілці наприкінці робочого дня, корчі литкових м”язів серед ночі. Об”єктивно: у вертикальному положенні- виражене поширення підшкірних вен, які спорожнюються в горизонтальному положенні, а ще краще в підвищеному положенні правої ноги. Ваш вірогідний діагноз?

+Варикозна хвороба, хронічна венозна недостатність в стадії субкомпенсації

-Синдром Паркса-Вебера

-Сидром Кліппеля-Треноне

-Гострий тромбофлебіт

-Посттромбофлебітичний синдром
188. У хворої Г., 46 р. з варикозною хворобою нижніх кінцівок діагностовано профузну кровотечу з варикозного вузла в нижній третині гомілки в зоні трофічної виразки. Яка найбільш правильна перша догоспітальна допомога?

+Підвищене положення кінцівки, асептична компресійна пов'язка

-Джгут дистальніше виразки, пов'язка

-Джгут проксимальніше виразки, пов'язка

-Пов'язка, пальцеве притискання варикозного вузла

-Артеріальний джгут проксимальніше виразки
189. У хворої 42 р. діагностовано первинне варикозне розширення правої великої підшкірної вени з її клапанною недостатністю. Яка необхідна найбільш раціональна операція?

+Операція Троянова-Тренделенбурга, Бебкока, Нарата

-Операція Троянова-Тренделенбурга

-Операція Маделунга

-Операція Маделенга, Троянова-Тренделенбурга

-Операція Лінтона, Кокета, Нарата
190. Хвора Ж, 65 років, хворіє на протязі 25 років варикозною хворобою підшкірних вен нижніх кінцівок. Госпіталізована в відділення. При клінічному дослідженні виявлено ще трофічну виразку на правій нижній кінцівці в середній третині гомілки, вкриту фібрином, без ознак інфікування. Який метод лікування доцільно застосовувати?

+Сафенектомія

-Місцеве застосування мазі “Левомеколь”

-Пов”язки з розчином фурациліну

-Еластичне бинтування

-Аутодермопластика
191. Маршова проба дозволяє визначити

+ Прохідність глибоких вен

-Порушення функції остіального клапану великої підшкірної вени

-Прохідність коммунікантних вен

-Прохідність підшкірних вен

-Ступінь ішемії сегмента, що досліджується
192. Синдром Педжета Шретера це –

+ Гострий тромбоз підключичної вени

-Гострий мезентеріальнтий венозний тромбоз

-Гострий тромбоз нижньої порожнистої вени

-Мігруючий тромбофлебіт вен кінцівок

-Гострий ілеофеморальний венозний тромбоз
193. У хворої 60 р., яка страждає варикозним розширенням вен ніг, після незначної травми гомілки, через добу, з’явився біль і її набряк, підвищилась температура тіла до 37,50 С. По ходу великої підшкірної вени на гомілці спостерігається гіперемія шкіри і визначається ділянка болючого затвердіння у вигляді тяжа. Ваш діагноз

+ Гострий тромбофлебіт

-Гострий флебіт

-Лімфангіт

-Гематома

-Бешихове запалення
194. Хвора 47 років, скаржиться на відчуття важкості, повноти в ногах, швидку втомлюваність при стоянні та ході, які проходять в горизонтальному положенні. Об-но: розширення поверхневих вен лівої гомілки та стегна з пігментацією і трофічними розладами шкіри. З якої функціональної проби потрібно починати обстеження хворої?

+Троянова-Тренделенбурга

-Пратта-2

-Пратта-1

-Трьохджгутова проба

-Маршова проба
195. Хворий 36 років, впродовж 3-х днів відмічає помірні болі та невеликий набряк в ділянці правої гомілки. П’ять годин тому раптово з’явились болі в в/3 стегна і набряк всієї правої ноги з вираженим ціанозом. Об-но: при пальпації різка болючість в в/3 стегна та інфільтрація вздовж судинного пучка. Ваш діагноз?

+Гострий ілеофеморальний тромбоз зправа

-Гострий тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки

-Гострий тромбофлебіт правої стегнової вени

-Гострий тромбоз стегнової артерії зправа

-Тромбоемболія правої стегнової артерії
1   2   3   4

перейти в каталог файлов


связь с админом