Главная страница
qrcode

DIGITAL(стаття). Анотація. У статті йдеться про використання digital-технологій у процесі підбору персоналу на підприємстві. Розглянуто роль digital-технологій в процесі підбору персоналу.


Скачать 25.27 Kb.
НазваниеАнотація. У статті йдеться про використання digital-технологій у процесі підбору персоналу на підприємстві. Розглянуто роль digital-технологій в процесі підбору персоналу.
Дата10.09.2019
Размер25.27 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаDIGITAL(стаття).docx
ТипДокументы
#157496
Каталог

ВИКОРИСТАННЯ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
УДК Руденко В.О., студентка 4 курсу,

факультету економіки і права

ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Анотація. У статті йдеться про використання digital-технологій у процесі підбору персоналу на підприємстві. Розглянуто роль digital-технологій в процесі підбору персоналу. У статті доведено, що впровадження digital-технологій в процес підбору персоналу підвищує ефективність управління персоналом. Виявлено переваги digital-технології та доведено ефективність цього інструменту. Визначено перепони для ефективного впровадження автоматизації управління.

Ключові слова: digital-технології, управління персоналом, підбір персоналу, автоматизація підбору персоналу.

Аннотация. В статье говорится об использовании digital-технологий в процессе подбора персонала на предприятии. Рассмотрены роль digital-технологий в процессе подбора персонала. В статье доказано, что внедрение digital-технологий в процесс подбора персонала повышает эффективность управления персоналом. Выявлены преимущества digital-технологии и доказана эффективность этого инструмента. Определены препятствия для эффективного внедрения автоматизации управления.

Ключевые слова: digital-технологии, управление персоналом, подбор персонала, автоматизация подбора персонала.

Abstract. The article deals with the use of digital technologies in the process of recruitment at the enterprise. The role of digital technologies in the process of personnel recruitment is considered. The article shows that the introduction of digital technologies in the process of recruitment improves the efficiency of personnel management. The advantages of digital technology and the efficiency of this tool have been proved. The barriers for effective implementation of management automation are identified.

Key words: digital-technology, personnel management, personnel selection, automation of personnel recruitment.
У сучасному світі людина  ключовий ресурс будь-якої організації, від вибору якого буде залежати успішність та ефективність роботи співробітника і компанії в цілому. Наявність якісних людських ресурсів, здатних з високим професіоналізмом підійти до своєї роботи, є визначальним фактором, який впливає на конкурентоспроможність, ефективність компанії в своїй галузі. Так як людський ресурс відіграє найважливішу роль у формуванні прибутку, необхідний ефективний процес підбору персоналу.

Підбір персоналу  один з ключових HR-процесів в будь-якій організації, з якого починається робота з майбутніми співробітниками компанії. правильний підбір персоналу допомагає економити фінансові, тимчасові і людські ресурси організації.

Мета статті полягає у визначенні сутності digital-технологій в сфері підбору персоналу на підприємстві, визначенні ролі digital-технологій в процесі підбору персоналу, виявленні переваг digital-технологій та доведенні ефективності цього інструменту.

Практична значимість дослідження обумовлена малим ступенем впровадження digital-технологій в процес підбору персоналу українських компаній, тому результати дослідження будуть корисні компаніям, що замислюються про автоматизацію підбору персоналу.

На даний момент питанню використання digital-технологій під час підбору персоналу не вистачає структурованих досліджень, адже це досить нова та не досліджена сфера, однак незважаючи на порівняно короткий час свого розвитку дослідженням даної проблематики займалися українські та зарубіжні вчені: Т. Михаляк, Г.В. Назарова, Д.А. Прохоренко, В.М. Жуковська, [2-4, 7].

Управління персоналом – це постійний процес вирішення проблем комплектування організації персоналом певної якості та кількості, що вимагає виконання певних завдань: набір, підбір, управління кар'єрою, адаптацією працівників, оцінка персоналу та ін. [1].

Важливою складовою частиною найму працівників є професійний підбір, який визначає результативність управління персоналом. Тому в сучасних організаціях підбору персоналу надається належна увага. Об'єктивне рішення про вибір може ґрунтуватися на створенні враження про кандидата, рівня його професійних навичок, досвіду попередньої роботи, особистих якостях. Якщо посада відноситься до таких, де визначальним фактором є технічні знання, то найбільш важливе значення будуть мати освіта і попередня наукова діяльність. Ефективний підбір кадрів являє собою форму попереднього контролю якості людських ресурсів [2].

У сучасних умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу слід приділяти більше уваги впровадженню автоматизованих систем в усі виробничі, технологічні та організаційні процеси. Автоматизація управління вирішує багато проблемних питань, спрощує функціональні обов’язки працівників, зменшує їх робоче навантаження [3].

Використання digital-технологів в процесі підбору персоналу побудоване на принципах цілісності моделі управління, вимірності, інтеграції даних, аналізі в реальному часі і технологічної гнучкості в області управління людськими ресурсами. Мету HR-digital визначають як управління людськими ресурсами на основі цифрових технологій, що стрімко розвиваються, для прискорення HR-процесів [4].
Таблиця 1

Переваги впровадження автоматизації підбору персоналу [5]
Продуктивність та ефективність
Впроваджуючи автоматизацію підбору персоналу, компанії можуть розраховувати на збільшення ефективності набору персоналу з 10 до 50 відсотків. Найбільший приріст припадає на компанії, які переходять з трудомістких або ручних систем чи процесів найму.
Скорочення тривалості процесу найму персоналу
Середній час, необхідний для заповнення вакансії Сполучених Штатах, становить 42 дні, згідно з звітом бенчмаркінгу Human Capital Benchmarking від 2017 року SHRM2. Компанії, що використовують автоматизований рекрутинг, скорочують час підбору на 7-15%, або в середньому на 4,5 дні на вакансію. Вартість доби незаповненої позиції  500 доларів США, а кількість закритих вакансій на одного рекрутера на рік  40 штук, середнє заощадження на витратах на вакансії досягають 90 000 дол. США на одного рекрутера в рік.
Вищі якості кандидатів
Процес автоматизованого підбору персоналу допомагає забезпечити визначення та задіяння в процес набору персоналу найкращих кандидатів.

Як показують дослідження [6], дев'ять з десяти компаній так чи інакше автоматизували свої HR-процеси. Зокрема, завдяки такій автоматизації майже в половині випадків оптимізований кадровий облік і адміністрування персоналу, третина компаній спростили внутрішні комунікації і ще чверть почали ефективніше підбирати персонал. Кожна сьома компанія використовує комп'ютерні та інтернет-технології з метою отримання більш точної HR-аналітики. І практично стільки ж мають можливість більш ефективно оцінювати і навчати персонал, що дає можливість охопити максимальну кількість співробітників і мінімізувати витрати з боку роботодавця.

Компанії, які вже встигли оцінити зручність digital-технологій під час підбору персоналу, головними перевагами бачать точність і доступність даних (42 % опитаних), можливість зв'язати між собою різні бізнес-процеси (39 %) і керувати віддаленими співробітниками (35 %), а також синхронізувати роботу HR-відділу з іншими бізнес-підрозділами (28 %). Серед набору digital-інструментів найчастіше компанії використовують job-сайти, соціальні мережі і онлайн-інструменти для оцінки кандидатів [6].

Процес найму на роботу та відбір вимагає багато часу: кожна заявка повинна бути відфільтрована, оцінена і відправлена заявленому спеціалісту для перегляду. Кандидати, що найбільше відповідають заявленим вимогам, повинні бути визначені, опитані та найняті. Компанії використовують застарілі системи та паперові резюме з інструментами автоматизації, що забезпечують набір персоналу з соціальних мереж, оцінку в режимі он-лайн та аналітику. Зараз менеджери та рекрутери можуть використати цілісний підхід під час найму.

Інструменти автоматизації рекрутингу регулюють алгоритм розміщення вакансій, допомагають знайти найкращих кандидатів для новоствореної позиції в компанії. Вони оптимізують весь пошук кандидатів, полегшують процес найму та впорядкування нових співробітників. Програмні засоби для підбору персоналу є ключовими компонентами стратегії підбору персоналу компанії, що пропонує одну базу даних для всього процесу найму на роботу та підбору персоналу. Ключовими перевагами по-справжньому ефективного підбору персоналу є залучення мотивованих співробітників, які способи домогтися високої продуктивності праці і забезпечити стабільне економічне зростання людського капіталу. Програмне забезпечення для підбору персоналу дозволяє скоротити час і витрати, пов'язані з підбором співробітників.

Digital-технології значно знижують трудомісткість, прискорюють процес підбору персоналу. Дозволяють економити робочий час HR-фахівців, керівників середньої і вищої ланки при проведенні співбесід, а також дозволяють знизити витрати на збір і обробку інформації, підвищуючи продуктивність праці і продуктивність компанії в цілому.

Автоматизація системи підбору персоналу та використання digital-технологій дозволяє максимально охопити ринок кандидатів і здійснювати взаємодію з кандидатами в найкоротші терміни. За допомогою вмілої роботи з даними роботу рекрутера можна максимально спростити за рахунок автоматизації. Необхідно легко і швидко розділяти завдання на процеси, оцінювати ризики, досягати видимих результатів.

Але в Україні існує низка перепон для ефективного впровадження автоматизації підбору персоналу. Одна із них полягає у складності залучення до процесу впровадження digital-технологій на підприємствах кваліфікованих та талановитих фахівців, які зможуть забезпечити розвиток і впровадження новітніх технологій у бізнесі.

Проблемними зонами в розвитку кваліфікованих кадрів в Україні визначено якість регуляторного середовища, низьку соціальну мобільність та толерантність, низький розвиток технічних та професійних компетенцій, відносну відкритість ринку праці. Водночас розвиток цифрових компетенцій є умовою посилення конкурентоспроможності підприємств України як на національному так і на глобальному ринку [7].

Для забезпечення конкурентоспроможності в умовах стрімких змін в епоху цифрових технологій компаніям необхідно переглянути правила ведення бізнесу. Людські ресурси - фундамент стійкості організації, тому формування і розвиток HR-digital стає необхідною умовою успішності в наш час. Підбір персоналу  один з ключових HR-процесів в будь-якій організації, з якого починається робота з майбутніми співробітниками компанії. Digital-технології знижують трудовитрати фахівців з підбору, мінімізують суб'єктивний фактор при відборі кандидатів і оптимізують процес підбору персоналу в цілому¸ дозволяють збирати аналітику для подальшого поліпшення результатів.

Перспектива подальших наукових досліджень у даному напрямі полягає в удосконаленні процесу підбору персоналу з використанням digital-технологій.
Список використаних джерел:

1. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Вид-ня 2-ге, перероб. й доп. – К.: Кондор, 2005. – 308 с.

2. Михаляк Т. Эффективность использования различных методов при отборе персонала / Т. Михаляк // Менеджер по персоналу. – 2010. – № 11. – С. 48–64.

3. Назарова Г. В. Технології підбору персоналу на базі сучасних програмних продуктів / Г. В. Назарова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012.  № 1 (26). – С. 162165.

4. Прохоренко Д.А. «HR 3.0. Когда ресурс становится капиталом» [Электронный ресурс] // XVII Саммит HR-директоров России и СНГ 2016.

5. What is Recruiting Automation? [Electronic resource]  Access mode : https://www.entelo.com/recruiting-automation/.

6. Digital в HR: инструменты, автоматизация и использование цифровых технологий [Электронный ресурс]  Режим доступа :
7. Жуковська В. М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток / В. М. Жуковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент.  2017.  Вип. 27(2).  С. 13-17.

Автор статтіВ.О. Руденко

д.е.н., проф. кафедри економіки та соціальних наук

Г.В. Назарова
Завідувач кафедри економіки та соціальних наук

д.е.н., проф.
Г.В. Назароваперейти в каталог файлов


связь с админом