Главная страница
qrcode

Шизоаналіз як метод


Скачать 18.64 Kb.
НазваниеШизоаналіз як метод
Дата15.05.2020
Размер18.64 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаессе.docx
ТипДокументы
#159102
Каталог

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Есе

на тему:

«Шизоаналіз як метод»Національна шкала ___________________

Кількість балів: ___________________

Оцінка: ЄКТС ___________________


Київ – 2020

Шизоаналіз (грец. Schizein – розколоти) – напрямок у філософії та психології, синтезуючий ідеї марксизму та психоаналізу Зигмунда Фрейда. В 70-х роках ХХ століття французький філософ Жиль Делез сформулював основні принципи шизоаналізу спільно з психологом Феліксом Гваттарі в їх праці «Капіталізм та шизофренія».

Досить значимою для естетики і мистецтва постмодернізму є праця "Капіталізм і шизофренія", в якій вони піддають критиці різні варіанти психоаналізу і створюють свій власний метод психоаналізу. Шизоаналіз, на думку авторів, є намагання зламати стереотипи західного інтелігента, пасивного психоаналітика і створити нетрадиційну модель активної особистості. "Шизофренік" в даному випадку не психіатричне, а соціально-політичне поняття, константант, що тотально заперечує капіталістичний соціум і живе за природними законами "виробництва бажання".

Автоматично переносячи на людину особливості матерії на рівні мікросвіту, автори (Делез, Гваттарі), по суті, позбавляють її психічного життя, та зводять всі людські бажання і реакції до чисто механічних процесів. Відмінною особливістю шизоаналізу є те, що він сконцентрований на вивченні не свідомого в проекції майбутнього, при цьому субєкт розглядається в якості машини всередні тіла. Шизоаналітік сприймає себе як механіка, який розбирається в робочому процесі на виробництві.

Несвідомий, автоматичний, машинний еротизм замикає цикл бажаючої машини, з‘єднуючи в один ланцюг її складові – "машини-органи", "тіло без органів" із суб‘єктом. Тіло децентрованого суб‘єкта – це вже не те тілоціле, а тіло-частина, тіло первісно фрагментоване і не зведене до своєї феноменальної цілісності. В умовах тотальної децентрації і знаковості саме такий тип тілесності, а саме, тіло фрагментоване, набуває сталість канону. Постмодерністська тілесність піддана символічному розчленуванню. За твердженням Р. Барта, "будучи аналітичною, мова захоплює тіло тільки тоді, коли воно роздрібнене; цілісне тіло – поза мовою; єдине, що досягає письма, – шматки тіла; для того, щоб зробити тіло видимим, необхідно або змістити, відобразити в метонімії його одягу, або звести його до однієї з його частин.

Мовна гра характеризує взаємовідносини людини зі світом речей. На схожість тілесної стратегії з мовною грою вказував сам Г. Беллмер, за словами якого "мова людини відома їй ще менше, ніж її тіло: і речення подібно тілу, здається запрошує нас розчленувати себе, щоб потім, в безмежному ряду анаграм виявляти те нове, що воно в дійсності містить".

"Тіло без органів" в філософії постмодерну трактується як аморфне, воно має "рідкий і сковзаючий характер", і в цій якості кардинально відрізняється від організму, сталої системи органів з чітко диференційованими функціями. Організм, причислений Л. Арто до "ворогів тіла" поступається місцем тілу аструктурному, котрому "нема потреби в органах" визначених, які раз і назавжди стали на свої місця і виконують приписані їм функції. Присутність органів в такому тілі має тимчасовий, минущий характер.

За основу шизоаналізу були взяті ідеї марксизму – так з’явилася концепція, згідно з якою несвідоме людини будується по тому ж принципу, що і технічне виробництво. Машинні бажання виступають зв’язуючим елементом між психічним і соціальним полем. Також в психоаналізі знайшов відображення постмодернізм – через прагнення до відсутності впорядкованості та централізованості.

Отже, задача шизоаналізу заключається в тому, щоб дойти до інвестування несвідомого бажання, направленого на суспільне поле, оскільки вони відрізняються від перед свідомих інвестицій в інтерес і можуть не тільки їм протирічити, але і існувати з ними в різноманітних режимах. В конфлікті поколінь часто припускається, що старші люди дорікають молоді, що вона потурає своїм бажанням ( автомобіль, кредит, стосунки між хлопцями та дівчатами), нехтуючи своїми інтересами (робота, заощадження). Але в тому, що іншому здається голим бажанням, уже наявний комплекс бажань та інтересів.

перейти в каталог файлов


связь с админом