Главная страница
qrcode

1. У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена


Скачать 84.84 Kb.
Название1. У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена
Дата02.10.2019
Размер84.84 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаkrok_gista.docx
ТипДокументы
#157710
страница1 из 10
Каталог
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1. У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде


пошкоджена?

A. *Ядерний хроматин.

B. Ядерце.

C. Комплекс Гольджі.

D. Клітинна оболонка.

E. Ядерна оболонка.

2. Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою


форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?

A. *Кортикальний.

B. Глікокалікс.

C. Біліпідний.

D. Гідрофільний.

E. Гідрофобний.

3. Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в


клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?

A. *Кортикальний.

B. Ліпопротеіновий.

C. Надмембранний.

D. Інтегральний.

E. Глікокалікс.

4. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення


синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A. *Гранулярна ендоплазматична сітка.

B. Мітохондрії.

C. Мікротрубочки.

D. Лізосоми.

E. Комплекс Гольджі.

5. Клітину обробили речовиною, блокуючею процес фосфорилювання нуклеотидів в


мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?

A. *Ресинтез АТФ.

B. Синтез мітохондріальних білків.

C. Окислювальне фосфорилювання.

D. Інтеграція функціональних білкових молекул.

E. Фрагментація крупних мітохондрій на менші.

6. У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній

частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних компонентів можна


віднести ці елементи?

A. *До включень.

B. До мікрофіламентів.

C. До лізосом.

D. До екзоцитозних вакуолей.

E. До гранулярної ендоплазматичної сітки.


7. В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?

A. *Синтез білку (трансляція).

B. Синтез білку (транскрипція).

C. Синтез вуглеводів.

D. Синтез ліпідів.

E. Синтез мінеральних речовин.

8. У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких


органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

A. *Рибосом.

B. Лізосом.

C. Ендоплазматичної сітки.

D. Мікротрубочок.

E. Комплексу Гольджі.

9. На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що знаходиться у

метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки,


враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди?

A. *46 хромосом.

B. 92 хромосоми.

C. 23 хромосоми.

D. 48 хромосом.

E. 24 хромосоми.

10. Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних


ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

A. *Лізосом.

B. Мітохондрій.

C. Полісоми.

D. Ендоплазматичної сітки.

E. Клітинного центру.

11. На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-


тубулинів, що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено?

A. *Мітоз.

B. Пресинтетичний період.

C. Синтетичний період.

D. Постсинтетичний період.

12. В раціоні людини велика кількість вуглеводів. Які структури будуть виявлятись при


цьому в цитоплазмі гепатоцитів?

A. *Гранули глікогену.

B. Краплини жиру.

C. Одна велика жирова капля.

D. Збільшенням кількості вільних рибосом.

E. Включення ліпофусцину.

13. При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з

частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена


найбільш ймовірно?

A. *Центросома.

B. Глікокалікс.

C. Пластичний комплекс.

D. Мікрофібріли.

E. Мітохондрії.

14. Клітину обробили речовинами, що порушують конформацію білків, які входять до


складу цитолеми. Які функції клітинної поверхні будуть порушені?

A. * Tранспортна та рецепторна.

B. Процес екструзії.

C. Сегрегація та накопичення продуктів.

D. Утворення контактів.

E. Бар’єрна.

15. У дитини (7-ми років) із вродженою хворобою у клітинах організму виявлені


аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?

A. *Лізосом.

B. Рибосом.

C. Гранулярної ендоплазматичної сітки.

D. Мітохондрій.

E. Пероксисом.

16. Околоушная железа имеет концевые отделы, образованные сероцитами. Какие


органеллы этих клеток обеспечивают синтез и секрецию компонентов слюны?

A. *Гранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи.

B. Пластинчатый комплекс.

C. Агранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи.

D. Митохондрии, комплекс Гольджи.

E. Лизосомы.

17. В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження


активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?

A. *Гранулярної ендоплазматичної сітки.

B. Агранулярної ендоплазматичної сітки.

C. Мітохондрій.

D. Комплексу Гольджі.

E. Лізосом.

18. У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких


органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

A. *Рибосом.

B. Лізосом.

C. Ендоплазматичної сітки.

D. Мікротрубочок.

E. Комплексу Гольджі.

1. Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки


на протязі 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?

A. *Делямінація.

B. Міграція.

C. Епіболія.

D. Інвагінація.

E. Нейруляція.

2. Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський


вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

A. *Хорди.

B. Нервових гребінців.

C. Нервового жолобка.

D. Нервової трубки.

E. Мантійного шару нервової трубки.

3. На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які

призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть фазу гаметогенеза.

A. *Формування.

B. Дозрівання.

C. Росту.

D. Розмноження.

E. Проліферація.

4. При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені

під час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце

його локалізації при умові нормального розвитку.

A. *Маткова труба, близько ампульної частини.

B. Маткова труба, близько маткової частини.

C. Порожнина матки.

D. Черевна порожнина.

E. Яєчник.

5. При микроскопическом исследовании оболочек зародыша определяется хорион. Какую


основную функцию обеспечивает данный орган?

A. *Обмен веществ между организмом матери и плода.

B. Кроветворную.

C. Продукцию околоплодных вод.

D. Образование первичных половых клеток.

E. Образование лимфоцитов/

6. У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попердники статевих клітин. В якому


матеріалі диференцюються ці клітини?

A. *У жовтковому мішку.

B. В мезенхімі.

C. В зародковій ектодермі.

D. В дерматомах.

E. В зародковій ентодермі.

7. Рання гаструляція зародка людини відбувається шляхом делямінації ембріобласта. В


якій структурі знаходиться зачаток нервової системи?

A. *В епібласті.

B. В трофобласті.

C. В гіпобласті.

D. В крайовій зоні гіпобласта.

E. В центральній зоні гіпобласта.

8. На гістологічному препараті видно зародок курки на стадії диференціації мезодерми на


соміти, сегментні ніжки та спланхнотом. З якого матеріалу розвиваються осьовий скелет?

A. *Склеротом.

B. Дерматом.

C. Нефротом.

D. Спланхнотом.

E. Міотом.

9. Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули


характерний для людини?

A. *Бластоциста.

B. Целобластула.

C. Дискобластула.

D. Амфібластула.

E. Морула.

10. Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період


ембріогенезу, що розпочинається одночасно?

A. *Гаструляція.

B. Інвагінація.

C. Диференціювання.

D. Гістогенез.

E. Дроблення.


11. Людина народилася в "сорочці". Про яку "сорочку" йдеться в цьому прислів'ї?

A. *Амніотичну.

B. Жовткову.

C. Серозну.

D. Хоріальну.

E. Трофобластичну.

12. У експерименті у зародка птаха зруйновано склеротом. Порушення розвитку якої


структури буде викликано цією маніпуляцією?

A. *Осьового скелету.

B. Сполучної тканини шкіри.

C. Строми внутрішніх органів.

D. Строми гонад.

E. Хорди.

13. На мікропрепараті зародка людини, взятого із мимовільного викидня, бачимо

зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари клітин - енто- і ектодерма. На якому


етапі ембріонального розвитку знаходився ембріон?

A. *Гатруляції.

B. Бластуляції.

C. Прогенезу.

D. Органогенезу.

14. Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу


живлення. Який провізорний орган вперше забезпечує це?

A. *Хоріон.

B. Трофобласт.

C. Жовтковий мішок.

D. Амніон.

E. Алантоїс.

15. Антиген тканинної сумісності дитини успадковує від батька та матері. Відомо, що

експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна

система матері не відторгає зародок. Який провізорний орган вперше перешкоджує


відторгенню зародка організма матері?

A. *Хоріон.

B. Амнион.

C. Алантоїс.

D. Жовтковий мішок.

E. Пуповина.

16. У бластоцисті, вкритій оболонкою запліднення, генетично загальмовано синтез

літичних гормонів у клітинах трофобласту. Який процес ембріогенезу може затриматися


або не відбутися?

A. *Імплантація.

B. Делямінація.

C. Імміграція.

D. Гаструляція.

E. Епіболія.

17. В результатіекспресіії окремих компонентів геному клітини набувають характерних

для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей


процес?

A. *Диференціювання.

B. Капацитація.

C. Рецепція.

D. Детермінація.

E. Адгезія.

18. У процесі придбання клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та

функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів


розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?

A. * Комітування.

B. Рецепція.

C. Капацитація.

D. Детермінація.

E. Адгезія.

19. При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини,

світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з


полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?

A. *Бластоциста.

B. Морула.

C. Зігота.

D. Гаструла.

E. Зародковий диск.

20. Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено

ембріон на стадії ранішньої гаструли. Назвіть місце його локалізації при умові його

нормального розвитку.

A. * Стінка матки.

B. Ампульна частина маткової труби.

C. Маткова частина маткової труби.

D. Яєчник.

E. Черевна порожнина.

21. В період ранньої гаструляціїї людини формуються екто- і ентодерма. За яким


механізмом утворюються ці листки?

A. * Делямінація.

B. Інвагінація.

C. Епіболія.

D. Іміграція.

E. Інвагінація, єпіболія.

22. У порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію.


Яка це стадія розвитку ембріона?

A. *Бластоциста.

B. Зигота.

C. Морула.

D. Гаструла.

E. Нейрула.

23. У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку

відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому


випадку?

A. *Імплантація зародка в стінці труби.

B. Загибель зародка.

C. Інвагінація стінки бластоцисти.

D. Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби.

E. Утворення двох бластоцист.

24. По жіночим статевим шляхам сперматозоїди рухаються в сторону яйцеклітини проти


рідини (дистантний етап запліднення). Яку назву має цей направлений рух?

A. * Реотаксис.

B. Термотаксис.

C. Хемотаксис.

D. Капацитація.

E. Акросомальна реакція.

25. Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз – адгезії та

інвазії. Перша фаза супророводжується:

A. * Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію.

B. Руйнуванням сполученої тканини ендометрію.

C. Руйнуванням епітеліоцитів слизової оболонки (ендометрію) матки.

D. Активізацією секреції маткових залоз.

E. Пригніченням секреції маткових залоз.

26. В ембріогенезі людини на 20 добу відбувається відокремлення тіла зародка від


провізорних органів. Що забезпечує цей процес?

A. * Тулубова складка.

B. Амніотична складка.

C. Целом.

D. Жовтковий стебелець.

E. Соміти.

27. У новонародженої дитини була діагностована синя асфіксія. Яка судина, що


приносить кисень з крові матері до плоду була перетиснена під час родів?

A. *Пупкова вена.

B. Пупкова артерія.

C. Хоріальна вена.

D. Хоріальна артерія.

E. Маткова артерія.

28. В препараті 10-денного зародка людини видно 2 міхурці, що контактують між собою


(амніотичний та жовтковий). Як називається структура, що лежить в місці їх контакту?

A. *Зародковий щиток.

B. Дно амніотичного міхурця.

C. Дах жовткового міхурця.

D. Амніотична ніжка.

E. Позазародкова мезодерма.

29. В препараті видно овоцит в момент запліднення його сперматозоїдом. Що є


результатом запліднення?

A. *Утворення зиготи.

B. Визначення статі дитини.

C. Завершення овоцитом мейозу.

D. Пенетрація сперматозоїдом оволеми.

E. Кортикальна реакція.

30. На гістологічному препараті видно позазародковий орган, який являє собою міхурець,

зв’язаний з кишковою трубкою. Стінка його зсередини вистелена епітелієм, зовні

утворена сполучною тканиною. На ранніх етапах ембріогенезу він виконує функцію

кровотворного органа. Назвати цей орган.

A. *Жовтковий мішок.

B. Алантоїс.

C. Амніон.

D. Пуповина.

E. Плацента.

31. Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Що є морфологічним


проявом процесу адгезії?

A. *Прикріплення бластоцисти до ендометрію.

B. Руйнування епітелію ендометрію.

C. Руйнування сполучної тканини ендометрію.

D. Руйнування судин ендометрію.

E. Формування лакун.

32. В процесі ембріогенезу із трофобласта формується зачаток органа, який має

ендокринну функцію. Вкажіть правильну відповідь.

A. *Ворсинчастий хоріон (плодова частина плаценти).

B. Амніон.

C. Жовтковий мішок.

D. Алантоїс.

E. Пуповина.

33. Знайдено ембріон людини, побудований з двох бластомерів. Назвати місце його


локалізації при умові його нормального розвитку?

A. *Маткова труба.

B. Порожнина матки.

C. Черевна порожнина.

D. Слизова оболонка матки.

E. Яєчник.

34. Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні хвороби, можуть

проходити через плацентарний бар’єр. Які структури з означених нижче входять до його


складу?

A. *Всі структурні компоненти третичних ворсинок.

B. Хоріон і амніон.

C. Всі структурні компоненти вторинних ворсинок.

D. Алантоїс, жовтковий мішок.

E. Базальна пластинка ендометрію з децидуальними клітинами.

35. На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає пальцеподібний виріст

вентральної стінки первинної кишки, який вростає в амніотичну ніжку. Яку назву має цей

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

перейти в каталог файлов


связь с админом