Главная страница
qrcode

вопросы по философской антропологии. Концепція життєвого світу


НазваниеКонцепція життєвого світу
Анкорвопросы по философской антропологии.docx
Дата23.01.2018
Размер18.6 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлавопросы по философской антропологии.docx
ТипКонцепція
#57790
Каталогdahakot

С этим файлом связано 25 файл(ов). Среди них: Roji Ikeda Day. Минимализм в музыке.docx, Любовь.doc, вопросы по философской антропологии.docx, Морфо, почти незабвенная (разбор, примечания Д.).docx, XIII_Kharkivski_filosofski_chitannya.doc, Анкета для внутренней аудитории.doc, Модульный контроль по новому времени..docx, Контактная импровизация введение..docx, Lyubov.pdf и ещё 15 файл(а).
Показать все связанные файлы

ПИТАННЯ ДО КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

09.00.04.

«Філософська антропологія та філософія культури»

 1. Проблемне поле вчень про природу та сутність людини.

 2. Моделі людського буття в античності та християнстві.

 3. Походження та мета існування людини у П.Тейяра де Шардена.

 4. Концепція «життєвого світу» та природа суб’єктивності Е. Гуссерля.

 5. Онтологічні проблеми людської екзистенції у творчості М. Гайдеггера.

 6. Людина та структура буття: варіанти та модуси присутності людини в світі. Критика Гайдеггером філософської антропології.

 7. Проблема людини у французькому екзистенціалізмі. (Ж.-П. Сартр, А.Камю.)

 8. Людина в релігійній філософії ХХ століття.

 9. Концепція інтегрального гуманізму Марітена: співвідношення віри, знання та цінностей в житті людини.

 10. Французький персоналізм (Е. Мун'є. Ж. Лекруа).

 11. Діалогічний персоналізм М. Бубера : філософія між людських стосунків.

 12. Фрейд: відкриття несвідомого та нові виміри людського існування.

 13. Філософсько – антропологічна проблема у творчості К.-Г. Юнга.

 14. Ерос та сучасна цивілізація у концепції Г. Маркузе: стан людини та соціалізація особистості в сучасному суспільстві.

 15. Проект «гуманістичного психоаналізу» Е. Фромма і стратегії набуття «амості»: любов як вища цінність.

 16. Структурний психоаналіз та його еволюція.

 17. Шизоаналіз Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі.

 18. Філософія культури: загальні культури та генезис проблематики.

 19. «Філософія буття» Ніцше і проблеми розвитку європейської культури.

 20. Герменевтичні виміри філософії культури (Г. Гадамер, П. Рікьор)

 21. Соціологія культури франкфуртської школи (М.Хоркхаймер, Т.Адорно).

 22. Ігрова концепція культури Й.Хейзінги.

 23. Філософія міфу.

 24. Диференціація понять «культура» та «цивілізація» (О.Шпенглер, М.Данилевський).

 25. Концепція культурного розвитку доби Просвітництва( Кондорсе, Руссо, Гердер).

 26. Концепція локальних цивілізацій та теорія релігійно – культурного процесу Дж.Тойнбі.

 27. Теорія «осьового часу» К. Ясперса.

 28. Антитеза масової та елітарної культури в філософії Х.Ортега-і-Гассета.

 29. Соціокультурна ситуація постмодерну: нові аспекти культурних вимірів постсучасності.

 30. Культурно – філософські стратегії постмодернізму. Критична антропологія (Дж. Маркус, Кл. Гірц, Дж. Бн, М. Фішер).

 31. Теорії аудіовізуальної культури. Кіборг – культура.

 32. Макс Шелер – фундатор антропології як світоглядного вчення.

 33. Відношення «людина-культура» у полеміці прибічників функціоналізму (Б. Малиновський, Е.Евас – Причард, А.Радкліфф-Браун).

 34. Історична школа в американській антропології (Ф. Боас, А. Кребер).

 35. Проблема людини у соціальній, медичній, економічній антропології другої половини ХХ ст.. ( Е.Дюркгейм, А.Леві-Брюль, М.Мосс).

 36. Людина у науковій картині світу. Становлення антропного принципу у науці.

 37. Антропоцентризм світогляду та філософсько-антропологічна проблематика у концепціях Відродження.

 38. Філософсько – антропологічні погляди в традиціях англійського та французького Просвітництва(Д.Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Ш.Монтеск'є).

 39. Специфіка «Аеропології з прагматичної точки зору» І.Канта.

 40. Фіхте про сутність та призначення людини.

 41. Антропологічний матеріалізм Л.Феєрбаха.

 42. Концепція «сутнісних сил» людини та відчуження у К. Маркса.

 43. Проблема людини в структурі феноменології (Е.Гуссерль, А.Шюц).

 44. Психоаналітична версія філософсько-антропологічної проблематики у З.Фрейда.

 45. Індивідуація персони – онтологічна та методологічна проблема філософії та гуманітарних наук.

 46. Філософська герменевтика як спроба зняти крайнощі есенціалістсько-екзистенціалістської колізії намагання перетворити трансцендентність в інтерсуб’єктивність.

 47. Антропологія пізнання і її проблематика. Практичний сенс знань.

 48. «Структурна антропологія» К.Леві-Строса та версія про інваріантність структури людського мислення.

 49. Філософські інтерпретації символічних форм (Е.Кассірер).

 50. Символічна та когнітивна антропологія (М.Дуглас, В.Тернер).

перейти в каталог файлов


связь с админом