Главная страница
qrcode

від вступу до додатків (вся робота). Вступ актуальність дослідження


Скачать 293.71 Kb.
НазваниеВступ актуальність дослідження
Дата18.09.2019
Размер293.71 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлавід вступу до додатків (вся робота).docx
ТипДокументы
#157596
страница7 из 9
Каталог
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Висновки до третього розділу

Отже, психологами було розроблено чимало методик для вивчення потреб людей похилого віку. Більшість з них містять спеціально розроблені тести-опитувальники, які складаються з певної кількості тверджень, які даються опитуваним. Для досягнення цілей емпіричного дослідження нами був підібраний та апробований діагностичний інструментарій.

Згідно проведеного аналізу результатів дослідження, метою якого було визначити основні причини переживання самотності, ми дійшли до висновку, що самотність людей похилого віку – соціально-психологічний стан, який характеризується недостатністю чи відсутністю соціальних контактів, поведінкової відчуженістю й емоційної незадоволеністю літньої людини, характером його спілкування і що, 25% опитаних чоловіків і 20% жінок, яким не вистачає коханої людини, 5% чоловіків і 25% жінок, яким не вистачає справжньої дружби, 10% чоловіків і 10% жінок, яким бракує уваги і турботи рідних людей (дітей, внуків), лише 2% чоловіків і 3% жінок, яким не вистачає доброзичливого і співчутливого ставлення з боку оточуючих.

За результатами проведеного дослідження було встановлено: 35% чоловіків та 40% жінок мають високий рівень адаптаційного процесу. Інші 5% чоловіків та 10% жінок мають середній рівень адаптаційного процесу. Лише 5% чоловіків та 5% жінок мають низький рівень адаптаційного процесу.

Отже, успішність адаптації в пенсійному віці відіграє надзвичайно велике значення, оскільки від неї залежить благополуччя людини. Успішність адаптації залежить від ступеня статусної і рольової визначеності, які прямо пропорційні рівню соціальної ідентичності.

ВИСНОВКИ
Дослідження проблеми вивчення потреб людей похилого віку дозволяє зробити такі загальні висновки:

1. Були проаналізовані теоретичні підходи до проблеми вивчення потреб людей похилого віку. Було встановлено, що період старіння — це перебудова соматичних і психологічних структур, що супроводжується виробленням принципово нових адаптаційних установок, які відповідають загальній віковій інволюції всього організму.

Поряд з процесами старіння в організмі людини розвиваються пристосувальні психологічні механізми, завдяки яким повноцінна діяльність може тривати до глибокої старості.

Для збереження активності і продовження довголіття необхідно, щоб протягом всього життя індивід розвивався як соціально активна особистість, суб´єкт творчої діяльності, щоб мати високий рівень самоорганізації і свідомої саморегуляції  життєдіяльності в цілому.

2. Охарактеризовані особливості особистості в похилому віці. Похилий вік супроводжується наростанням занепокоєння, тривожності, появи або посилення таких рис, як недовірливість, дратівливість, неадекватність самооцінки у бік завищення, змінюється темперамент. Людина похилого віку більше звертає увагу на себе, знижується ініціативність, зростає пасивність. Зміни при старінні відбуваються і на біологічному рівні (погіршується рухливість, а також робота сенсорних систем).

В сучасних умовах життя людей похилого віку зіштовхуються з багатьма проблемами, а саме: матеріальними, економічними, побутовими та психологічними, які ставлять їхнє життя на рівень виживання. Дані проблеми виникають тому, що більшість людей похилого віку залишаються самотніми, відчувають труднощі через відсутність підтримки від близьких людей, стають хворобливими, немічними.

У похилому віці перед людиною постає багато проблем, від вирішення яких залежить задоволення її потреб та загальний розвиток. Потреби виявляються у прагненні вплинути на наступне покоління через власних дітей, через практичний або теоретичний внесок у розвиток суспільства, а також у піклуванні про інших людей, у відповідальності за свою долю, за свої вчинки, а так само за долі близьких, у здатності до участі в житті суспільства. У похилому віці важливим джерелом емоцій та почуттів є фізична або інтелектуальна праця (відповідно, потреба у досягненнях). Успіхи в роботі живлять відчуття людиною своєї значущості, потрібності іншим, вселяють їй оптимістичне бачення своєї перспективи. Невдачі, особливо критика провокують ображеність, замкнутість, зневіру. За таких обставин людина або замикається в собі, або проявляє надмірну конфліктність, імпульсивність, істеричність тощо.

Психологічні проблеми виникають при розриві звичного способу життя і спілкування у зв'язку з виходом на пенсію, при настанні самотності внаслідок втрати чоловіка, при загостренні характерологічних особливостей внаслідок розвитку склеротичного процесу. Все це веде до виникнення емоційно-вольових розладів, розвитку депресії, змін поведінки. Зниження життєвого тонусу, що лежить в основі різноманітних недуг, в значній мірі пояснюється психологічним фактором - песимістичною оцінкою майбутнього, безперспективним існуванням.

Тому і проблеми та потреби людей похилого віку мають відносну залежність від їхнього ставлення до своєї нової ролі. Чим краще людина ставиться до змін, створює нові цілі, будує плани на майбутнє, бере активну участь у суспільному житті, тим менше в неї потреб у по сторонньому втручанні, вона сама вирішує свої проблеми і задовольняє свої потреби.

3. Досліджено та експериментально перевірені
Однією з ключових проблем життєдіяльності людей похилого віку є самотність, де спостерігаються зменшення зв'язків, пов'язаних із виходом на пенсію, відокремленням дітей, а надалі, з остаточним уходом із життя друзів і рідних, постійне відчуття покинутості, марності і непотрібності свого існування.

На формування і розвиток проблем і потреб життєдіяльності самотніх людей похилого віку впливає ряд чинників. Основним є індивідуальні особливості особистості, а саме її фізіологічний, психологічний стани, ставлення її та до неї рідних та близьких, бачення світу та своє місце в ньому.

Серед проблем виділяють: побутові, проблеми самотності, спілкування, ізоляція від суспільства, бідності, здоров'я.

Проблеми і потреби життєдіяльності людей похилого віку залежать від індивідуальних особливостей особистості, від її професійної діяльності, характеру, ставлення до оточуючих і їх до неї. В залежності від активності людини, її ставлення до зміни ролі, до нових можливостей змінюється чисельність проблем чи потреб. Чим активніша особистість, чим більш позитивне в неї ставлення до змін тим менше в неї виникне проблем, і більше потреб будуть задовольнятися діями і можливостями самої особи.

Згідно проведеного аналізу результатів дослідження, метою якого було визначити основні причини переживання самотності, ми дійшли до висновку, що самотність людей похилого віку – соціально-психологічний стан, який характеризується недостатністю чи відсутністю соціальних контактів, поведінкової відчуженістю й емоційної незадоволеністю літньої людини, характером його спілкування і що, 25% опитаних чоловіків і 20% жінок, яким не вистачає коханої людини, 5% чоловіків і 25% жінок, яким не вистачає справжньої дружби, 10% чоловіків і 10% жінок, яким бракує уваги і турботи рідних людей (дітей, внуків), лише 2% чоловіків і 3% жінок, яким не вистачає доброзичливого і співчутливого ставлення з боку оточуючих.

За результатами проведеного дослідження було встановлено: 35% чоловіків та 40% жінок мають високий рівень адаптаційного процесу. Інші 5% чоловіків та 10% жінок мають середній рівень адаптаційного процесу. Лише 5% чоловіків та 5% жінок мають низький рівень адаптаційного процесу.

Отже, в старості як і в будь-якому віці життя людини не усвідомлюється без суспільних відносин. Зміст існування в цьому суспільстві зводиться до того щоб бути йому корисним. Тому потрібно робити такі умови, щоб люди похилого віку були в змозі брати активну участь у суспільному житті і не були ізольованими від нього.

.


СПИСОК ВИКОРСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Ананьев Б. Г. Проблема формирования характера / Б. Г. Ананьев. – М. : Педагогика, 1985. – 366 с.
 • Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологи / М. Д. Александрова. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 136 с.
 • Абрамова Г.С. Вікова 
 • Амосов Н.М, Енциклопедія Амосова: роздуми про здоров'я / І.М. Амосов .- М.: Вид-во АСТ, 2005 
 • Ананьєв Б.Г. Людина як предмет 
 • Авербух Є.С. 
 • Барбіна Є. С. Українська педагогічна спадщина – джерело гуманності, професіоналізму, майстерності сучасного фахівця [Текст] / Є. С. Барбіна // Педагогічні науки : збірник наук. праць / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2012. – Вип. 62.
 • Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры /Э. Берн. – СПб. ; Москва : Университетская книга: ACT, 1998. – 398 с.
 • Бекон Ф. Твори: У 2-х т. / Упоряд. заг. ред. А.Л. Суботіна .- 2-е вид .- М.: Думка, 1977 
 • Бал Г.А.
 • Бестужев-Лада В. В. Потребность / Энциклопедический социологический словарь / В. В. Бестужев-Лада, Н. В. Кучевская / Общ. ред. Г. В. Осипова. – М., 1995. – С. 572–573.
 • Биология старения / Под ред. В.В.Фролькиса.. – Л.: Наука, Ленингр. Отд-е, 1982. – 618с.
 • Бакалдин С.В. Эмоциональные особенности переживания одиночества / С.В. Бакалдин // Вестник Адыгейского Государственного Университета. – Вып. 5. – Майкоп: изд-во АГУ, 2008. – С. 229-232.
 • Бех І.Д. Життя особистості у ціннісному осягненні / І.Д. Бех // Педагогічна газета. – 2011. – №7(204). – липень. – С. 5.
 • Бороздіна Л.В., Молчанова О.М. Особливості самооцінки в пізньому віці. 
 • Гарб П. «Довгожителі» .- М.: Прогрес, 1986 
 • Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горєлова Г.Г., Орлова Л.М, Вікова психологія: особистість від молодості до старості: Навчальний посібник .- М.: Педагогічне товариство Росії, Вид. Дім «Ноосфера», 1999. С. 50 
 • Гудіна Н. М. Основні проблеми і перспективи розвитку форм діяльності соціальних працівників у сільській місцевості / Н. М. Гудіна, А.
 • Дементьева Н. Ф. Подходы к вопросу медико-социальной реабилитации пожилых людей в семье и обществе // Психология зрелости и старения. — 1998. — №4. - С. 22-32.
 • Елютина М. Э. Геронтологическое направление в структуре человеческого бытия / Сарат. гос.техн. ун-т.-Саратов, 1999. - 141с.
 • Єфремова Н. Ф. Методологічні аспекти гуманізації вищої освіти в Україні / Н. Ф. Єфремова, Н. І. Маляр // Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти : Збірник наукових праць / Всеукраїнська науково-методич­на конференція. – Харків, 2000. – С. 38.
 • Ермолаева М. В. Методы психологической регуляции эмоциональных переживаний в старости / М. В. Єрмолаева // Психология зрелости и старения. – 1999. – № 1(5). – С. 24–61.
 • Ермолаева М. В. Практическая психология старости / М. В. Ермолаева. –М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 с.
 • Ейдеміллер Е.Г., Юстицкий В. Сімейна псіхотерапія. - Л., 1990 
 • Зоткин Н. В. Психология пожилого возраста в аспекте психологической и социальной работы : метод. рекомендации / Н. В. Зоткин. – Самара : СамГУ, 1996. –35 с.
 • Заворотных Е.Н. Одиночество как психологический феномен / Е. Н. Заворотных // Материалы научно-практической конференции «Ананьевские чтения – 2006» / под ред. Л.А. Цветковой, А.А. Крылова. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2006. – С. 81-82.
 • Закон України “Про соціальні послуги” №966-IV від 19.06.2003 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/.
 • Крайг Г. Психология развития / Грейс Крайг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.
 • Кон І.С. У пошуках себе: особистість і її самосвідомість .- М.: Політвидав, 1984 
 • Кон І.С. Сталість особистості: міф чи реальність? / В кн.
 • Карсаевская Т.В. Людина старіюча. Л. 1989 
  10. Курцмен Дж., Гордон Ф. Хай згине смерть! Перемога над старінням та продовження людського життя. М. 1987. 
 • Коленіченко, Т. І. Деякі особливості соціальної роботи з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : сборник. Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Редкол. В.П. Андрущенко (голова) [та ін.]. - Київ : НПУ, 2008. - 222 с. ; c.92-99
 • Капська А. Й. Соціальна робота: технологічний аспект: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Й. Капська. -- К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 56 с.
 • Краснова О. В. Особенности социально-психологической адаптации в позднем возрасте / О. В. Краснова, Т. Д. Марцинковская // Психология старости и старения : хрестоматия / сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. – М. : Академия, 2003. –С. 183–197.
 • Краснова О.В. Адаптация пожилых людей к современной социальной ситуации. Дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук: 19.00.05.- М., 1996 – 244 с.
 • Краснова О.В., Лидере А.Г. Социальная психология старения: Учебное пособие для высш. учеб. заведений. – : Издательский центр «Академия». – 288 с.
 • Краснова О.В. Стереотипы пожилых и отношение к ним / О.В. Краснова // Психология зрелости и старения: Ежеквартальный научно-практический журнал. –1998. – № 1. – С. 10-18.
 • Корчагина С.Г. Генезис, виды и проявления одиночества: монография / С.Г. Корчагина. – М.: МПСИ, 2005. – 196 с.
 • Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции / Алексей Николаевич Леонтьев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. ― 40 с.
 • Левченко И.Е. Феномен социальной смерти. //СОЦИС- М., 2001, №6. С. 22-30.
 • Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків (колективна науково-аналітична монографія) / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Держкомстат України, 2010. – 496 с.
 • Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М.: Издательство «Наука», 1984. – 444 с.
 • Мадридский международный план действий по проблемам старения [Электронный ресурс] / ООН, Департамент по экономике и социальным вопросам
 • Мацкевіч Ю. Р. Соціальна робота з людьми похилого віку : [навчальний посібник] / Ю. Р. Мацкевіч ; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. - 339 с.
 • Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. Учебное пособие для студен-тов. - М.: Институт практической психологии, 1997.-365с.
 • Маслоу А. Мотивация и личность [Электронный ресурс] / Абрахам Маслоу / Пер. А. М. Татлыбаевой. – К. : PSYLIB, 2004. –
 • Малкина-Пых И. Г. Кризисы пожилого возраста / И. Г. Малкина-Пых. – М. :Изд-во Эксмо, 2005. – 368 с.
 • Мечников І.І, Етюди про природу людини. М. З-під Акад. наук СРСР, 1961 
 • Психология среднего возраста, старения, смерти / В. А. Аверин, А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин и др. ; под ред. А. А. Реана. – СПб. ; М. : Прайм-еврознак : ОЛМА-пресс, 2003. – 384 с.
 • Пухальська Б. Старість як фаза розвитку людини. // Старість. Популярний довідник. М. 1996. с.33-41. 
 • Рибалко В. Освіта для «срібного» покоління або як перетворити загрозу розвитку суспільства на його рушійну силу» / В.Рибалко // Соціальний захист - 2008. - № 12. - С.17-21.
 • Робак В. Психосоціальні теорії старіння та їх значення для забезпечення процесу якісної опіки літніх людей [Електронний ресурс] / В. Робак // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua.
 • Рыбакова Н. А. Феномен старости / Н. А. Рыбакова. – Москва-Псков, 2000. –169 с.
 • Смульсон М.Л. Готовність до саморозвитку як психологічна умова успішності / М.Л. Смульсон // Успішність особистості: потенціал та обмеження [Текст]: тези доповідей Міжнар. наук.-практич. конференції (К., 18 березня 2010р.) / за ред.: М.Л. Смульсон, Л.М. Зінченко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – С. 228-230.
 • Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения / Ян Стюарт-Гамильтон. – 3-еизд. – СПб. : Питер, 2002. – 256 с.
 • Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К.: Знання, 2014. – 575 с.
 • Тарнавський Ю.Б. Щоб Толстих О. Віки життя. М. 1988. - 223с. 
 • Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник / Под ред. Ж. Т. Тощенко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 489 с.
 • Ушакова І. М. Геронтопсихологія : підручник / І.М. Ушакова ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет цивільного захисту України. - Харків : ХНАДУ, 2014. – 234 с.
 • Фойгт Н.А. Державне управління охороною суспільного здоров'я в умовах демографічного старіння в Україні : монографія / Н.А. Фойгт ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : ДКС Центр, 2011. – 319 с.
 • Хойфт Г. Геронтопсихосоматика и возрастная психотерапия / Г. Хойфт. – М. : Академия, 2003. – 364 с.
 • Хана Т. 
 • Холостова Є.І., Рубцов А.В. Соціальна геронтологія: Уч.пособие .- М.: Изд-.торговая Корпорація «Дашков і К», 2005
 • Холостова Е. И. Пожилой человек в обществе / Е. И. Холостова -- М., 1999.
 • Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. - 296 с.
 • Хрісанфова Є.М. Основи геронтології. М. 1999 .- 192с. 
 • Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. пособие для студ. Высших учебных заведений / О.В. Хухлаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.
 • Шахматов Н. Ф. Психическое старение: счастливое и болезненное
 • Шапіро В.Д. Соціальна активність людей похилого віку в СРСР. М. 1983. 
 • Яцемирская Р. С. Социальная геронтология : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] / Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М. : Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  перейти в каталог файлов


 • связь с админом